Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Future treatment of chronic obstructive pulmonary disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 134-140

Future treatment of chronic obstructive pulmonary disease

Nurdan KÖKTÜRK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

There have been few therapeutic advances in the drug therapy of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), in contrary to enormous advances made in asthma management. COPD is an important leading cause of morbidity and mortality all over the world. Therefore there is an urgent need to develop new strategies to prevent the progression of the disease. As opposed to asthma, neutrophilic inflammation and its cytokines play the chief role in the inflammation in COPD. As a consequence of this, interleukine (IL) 8, other chemokines, leukotriene B4, tumor necrosis factor alpha (TNFµ), phosphodiesterase 4, neutrophil elastase, matrix metalloproteinases have become potential targets to develop new therapeutic options. This review aims to summarize all future therapeutic options with their mechanisms.

Keywords: COPD, therapy, cytokines


Kronik obstrüktif akciğer hastalığının gelecek tedavisi

Nurdan KÖKTÜRK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH), astımdakinin aksine, tedavi seçenekleri oldukça sınırlıdır. Oysa KOAH, tüm dünyada önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup, hastalığın progresyonunu engelleyen yeni tedavi stratejilerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. KOAH'da astımdan farklı olarak, nötrofillerin orkestra şeşiğini yaptığı bir inflamasyon, dolayısıyla da nötrofilik inflamasyonda rol oynayan sitokinlerin hakimiyeti vardır. KOAH'daki inflamasyonda rol oynayan sitokin ve enzimlerin başında yer alan Interlökin 8 ve diğer kemokinler, Lökotrien B4 (LT B4), tümör nekroz faktör alfa (TNF a), fosfodiesteraz 4, nötrofil elastaz (NE) ve matriks metalloproteinazlar (MMP) gelecekteki KOAH tedavisinde kullanılacak olan ajanların başlıca hedef molekülleridir. Bu derlemede, KOAH gelecek tedavisinde adı geçen bu ajanlar ve etki mekanizmaları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, tedavi, sitokin


Nurdan KÖKTÜRK. Future treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(3): 134-140

Corresponding Author: Nurdan KÖKTÜRK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale