Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Assesment of Serum Lipid Values in COPD Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 168-171

Assesment of Serum Lipid Values in COPD Patients

Hasan Ergen1, Sema Saraç1, Atilla Saygı1, Zeliha Arslan2, Semra Köklü1
1Sürreyyapasa Chest Diseases And Chest Surgery Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Kocaeli Medicine Faculty Department Of Chest Diseases, Kocaeli

Aim: COPD is one of the most common reasons of mortality and morbidity in the world. It is well known that the incidence of coronary atherosclerosis in COPD patients is low. Our aim in this study was to search for low lipid levels in COPD patients and to evaluate it as a reason for lower incidence rates of coronary atherosclerosis. Material and methods: Hundred male patients hospitalized at our hospital between July 2004 and August 2005 were enrolled in the study. Fifty healthy volunteers from the same age group served as the control group. Results: When patients and control groups were compared with respect to smoking history, triglyceride, cholesterol, LDL cholesterol, LDL/HDL levels there was a statistical significance,but the difference was not significant with respect to age and cholesterol levels. Conclusion: We concluded that serum lipid levels were significantly lower in COPD patients and that might be one of the reasons for low incidence of coronary artery disease in COPD patients.

Keywords: atherosclerosis, COPD, serum lipid values


Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında serum lipid parametrelerinin incelenmesi

Hasan Ergen1, Sema Saraç1, Atilla Saygı1, Zeliha Arslan2, Semra Köklü1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,kocaeli

Amaç: KOAH dünyadaki en yaygın mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. KOAH hastalarında koroner ateroskleroz insidansının düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Bu çalışmadaki amacımız; KOAH’lı hastalarda düşük ateroskleroz insidansının bir nedeninin de düşük plazma lipid seviyeleri olup olmadığını araştırmaktı. Gereç ve yöntem: Temmuz 2004 ile Ağustos 2005 tarihi arasında hastanemizde yatan 100 erkek KOAH‘lı hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu ise aynı yaş grubundan 50 sağlıklı gönüllü idi. Bulgular: Hasta ve kontrol grupları karşılaştırıldığında sigara anamnezi, trigliserid düzeyi, kolesterol düzeyi, HDL/LDL kolesterol düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tesbit edilmiştir. Sonuç: Serum lipid düzeylerinin KOAH ‘lı hastalarda anlamlı olarak düşük olduğu, bunun da KOAH ‘lılarda koroner ateroskleroz insidansının az görülmesindeki nedenlerden biri olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: ateroskleroz, KOAH, serum lipid düzeyi


Hasan Ergen, Sema Saraç, Atilla Saygı, Zeliha Arslan, Semra Köklü. Assesment of Serum Lipid Values in COPD Patients. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 168-171

Corresponding Author: Semra Köklü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale